inamsterdam World Interiors Event

2013 zal in het teken staan van het interieur; er wordt een breed programma opgezet dat het historisch, cultureel, artistiek en economisch belang van de interieurarchitectuur belicht.Onder de titel inamsterdam World Interiors Event 2013 en met als thema ‘Past, Present and Future of Interiors’. In dat kader worden bestaande en nieuwe initiatieven op interieurgebied onder een paraplu gebracht, gericht op zowel professionals als het grote publiek. Van maart tot en met november 2013 zullen er exposities, beurzen, evenementen, projecten, congressen, lezingen, seminars presentaties en nog veel meer rond het thema interieur plaatsvinden. Waar mogelijk zal worden aangesloten bij reeds bestaande evenementen. Ook andere Nederlandse steden zullen betrokken worden bij de interieurmanifestatie.