Media

Open Minds inamsterdam
Mayor of Amsterdam addresses IFI Assembly

Mayor of Amsterdam Dr. Job Cohen addressed the General Assembly of the International Federation of Interior Architects/Designers IFI on November 8th, 2009 in Dubai, to support the Dutch bid to host the XXVI IFI Congress and GA in 2013 and celebrate IFI's 50th anniversary in Amsterdam.

World Interiors Salon

5 March 2013 - First impressions of the World Interiors Salon.
The inamsterdam World Interiors Salon will be the event where Dutch and international designers and industry highlight the best of the best in interior and design.
 
Beurs van Berlage, Amsterdam
Postponed to 2014 
 
The inamsterdam World Interiors Salon will be the event where designers and industry highlight the best of the best in interior and design. It’s not a fair, not a product presentation but an integrated presentation showing design and innovation in a new and innovative form, challenging opinions and debate on what is known and familiar. Supervised by curator Andrea van Pol, groups of complementary producers and furnishers together with designers build experimental environments that showcase their products. Within the theme’s ‘Young, Lifestyle and Care’ a team of designers, including Evelyne Merkx (Merkx), Eline Strijkers (DoepelStrijkers), Ira Koers, Hans Marechal (M+R Interior Architects), Jeroen Dellissen and Jaspar Jansen (i29), Jan Geysen (Puur Interieurarchitecten, Antwerpen Be) and Maurice Mentjens, create experimental environments in which a spatial experience prevails. Designers and industry from China and India will add international flavour, bringing interesting cultural diversity and attractiveness for an international audience.
 
In the Beurs van Berlage a house with ten rooms will be build. A ‘house’ as a structure, built from reusable scaffolding, without facades, with only interior separations, floors and ceilings, that form connected and stacked rooms. Ramps and stairs, creating a route through the house, interconnect the rooms. On the top of the building is the terrace, where a special restaurant will be set. On the journey through the house the theme’s chain together as a route through life; Young, Lifestyle, Care. The select group of leading interior architects create challenging experimental environments in close collaboration with industry partners. The design teams are challenged by curator Andrea van Pol to go beyond the beaten path. Designers will seek a dialogue with the audience by reflecting on the spirit of times. Not futuristic, but innovative. Not only with attention for aesthetics but rather for associative and sensitive qualities an emotional engagement for the user/visitor develops. With well-considered use of sustainable materials, made with quality and perfectly detailed, by going beyond discipline borders a multi-coloured identity is created. 
 
 
 
 

World Interiors Salon

5 Maart 2013 - Eerste impressie van de World Interiors Salon 
De inamsterdam World Interiors Salon wordt het evenement waar de Nederlandse ontwerpers en industrie tonen wat we op het gebied van interieur in huis hebben.
Beurs van Berlage, Amsterdam
Uitgesteld naar 2014


 
“A salon is a gathering of people under the roof of an inspiring host, held partly to amuse one another and partly to refine taste and increase their knowledge of the participants through conversation” (Wikipedia).
 
De inamsterdam World Interiors Salon kijkt over de grenzen van de beroepspraktijk heen en adresseert daarbij ook de grotere onderwerpen van dit moment. Het is immers evident dat we in roerige tijden leven. Er gebeurt veel in de wereld waar we als geglobaliseerde burgers mee te maken hebben, met name in onze westerse wereld. We kunnen stellen dat het op meerdere vlakken geen business as usual meer is en dat we in een overgangstijd verkeren.
 
Duidelijk is daarbij dat de overdadige spektakel interieurs niet meer van deze tijd zijn, om meer dan één reden. De crisis, het groeiende bewustzijn rond duurzaamheids-vraagstukken, de behoefte aan leefbare/menselijke interieurs maar ook gewoon een soort vermoeidheid voor het allesoverheersende concept en daaraan gepaard gaande vormwil.
 
Ontwerpers, fabrikanten en leveranciers staan gezamenlijk voor deze uitdagingen en daarom is het van belang ook gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Met de World Interiors Salon wordt aansluiting gemaakt met actuele maatschappelijke thema’s zoals hergebruik, kringlopen, nieuwe vormen van samenwerking en bewustwording in productie en proces.
 
In de Effectenbeurs-Zaal van de Beurs van Berlage wordt een ‘huis’ gebouwd met een tiental kamers. Een huis als een structuur, gebouwd van herbruikbaar steigermateriaal, zonder gevels, met alleen binnenwanden, vloeren en plafonds die geschakelde en gestapelde kamers vormen. Die ruimtes kunnen gelijk van maat zijn of juist heel verschillend. Met ramen of juist voorzien van kunstlicht. De kamers worden onderling verbonden met trappen en hellingbanen, waardoor een route door het huis ontstaat. Boven op het gebouw is het dakterras, waar een bijzonder horecapaviljoen wordt ingericht. Bij de reis door het gebouw rijgen de thema’s zich aaneen als een route door het leven. Die thema's zijn: young, lifestyle en care.

De World Interiors Salon wordt zo opgebouwd uit een tiental environments, eilanden waar de ruimtelijke beleving voorop staat en die ieder een van de thema's verbeelden en daarbij een praktische, hedendaagse of futuristische context weergeven.
Elke environments worden gemaakt door een team van ontwerpers in samenwerking met industriële partners. De ontwerpers en fabrikanten bouwen samen aan uitdagende experimentele ruimten waar de producten van de fabrikanten zijn verwerkt. De ontwerpers worden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar product en presentatie te kijken. Omgekeerd worden de fabrikanten uitgedaagd na te denken over de betekenis van hun product in verschillende contexten, samen te werken met ontwerpers en andere fabrikanten om zowel hun eigen product als het environment optimaal tot zijn recht te laten komen.
  
Ontwerpers die inmiddels werken aan de vormgeving van de environments zijn:
Evelyne Merkx (Merkx + Girod, Amsterdam)
Eline Strijkers (DoepelStrijkers, Rotterdam)
Hans Marechal (M+R Interieurarchitecten, Eindhoven)
Jeroen Dellissen en Jaspar Jansen (i29, Amsterdam)
Maurice Mentjens (Maastricht)
Jan Geysen (Puur Interieurarchitecten, Antwerpen, Belgie)
Ira Koers (Amsterdam)
De ontwerpers willen in de Salon de dialoog aan gaan met de bezoeker door commentaar en een visie te geven op de huidige tijdgeest. Niet futuristisch, maar innovatief. Met niet alleen aandacht voor esthetische maar juist ook voor associatieve en sensitieve kwaliteiten ontstaat een emotionele betrokkenheid voor de gebruiker/bezoeker. Door doordacht gebruik te maken van verantwoorde materialen, kwalitatief goed gemaakt en perfect gedetailleerd en door over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken ontstaat een veelkleurige eenheid waarbij toch verschillende nuances en smaakaccenten kunnen worden onderscheiden. Naast Nederland zullen ook ontwerpers en industrie uit China en India de inrichting van enkele environments voor hun rekening nemen: dat maakt interessante culturele verschillen zichtbaar.
 
Een curator legt een samenhangende artistieke visie over de environments en bewaakt het thema, de kwaliteit en de eenheid. Hiervoor is Andrea van Polaangetrokken, onder meer bekend van AVRO’s Kunstuur en VPRO’s ‘De slag om Nederland’. Zij zal uitdagen, verbinden en uitdragen:– uitdagen van de betrokken ontwerpers en producenten om hen net iets verder te laten gaan dan waar ze de vorige keer gestopt zijn, om te komen tot een ook voor het publiek uitdagende ruimtelijke ervaring;– verbinden van de verschillende paviljoens en van ontwerpers en producenten, om samenhang in het concept te brengen;
– uitdragen van concept en resultaat, als spreekbuis van het collectief van ontwerpers en producenten, als gids voor het publiek.
 
Alle bezoekers van de World Interiors Salon krijgen een brochure, waarin de deelnemende ontwerpers en fabrikanten hun visie toelichten. De eindredactie van deze brochure in magazine formaat is in handen van curator Andrea van Pol.