Zorg; thuis in een vreemde omgeving

We gebruiken er steeds meer van, maar niemand wil het nodig hebben; zorg (vrij naar Nietsche; iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn). Er is inmiddels het nodige onderzoek gedaan naar de invloed die de ruimtelijke omgeving heeft op gezondheid en welbevinden. In Nederland zijn recent enkele spraakmakende ziekenhuis- en zorgconcepten ontwikkeld, waarin de belevingswaarde van de gast of bewoner centraal staat. In een ééndaags congres wordt met de doelgroep (beleidsmakers, medici, zorgverleners) van gedachten gewisseld over succes- en faalfactoren van Healing Environments, het belang van Evidence Based design en de resultaten van recent ontwerpend onderzoek gepresenteerd. Het project maakt de balans op van onderzoek en ontwikkelingen.