Hedendaags wonen aan de gracht in perspectief

 
Het Geelvinck zal in 2013 tentoonstellingen realiseren waarbij het interieur wordt uitgelicht.

Het grachtenhuismuseum Geelvinck focust op het tonen van context rondom de uitingen van leefstijl in de geborgenheid van de eigen woonkamer (home lifestyle design). Het wil in 2013 (en eveneens reeds in de aanloop daarvan) in samenwerking met partners enkele tentoonstellingen realiseren waarbij het interieur wordt uitgelicht.
Met op ervaring gerichte, kleine exposities (edutainment) worden aspecten van het hedendaagse wonen aan de gracht gerelateerd aan het verleden en aan andere culturen. Vaak vormt de bewonersgeschiedenis van het huis de kapstok. In een afwisselende, magazineachtige opzet wordt de bezoeker geïnspireerd om met andere ogen naar de inrichting van zijn eigen woonkamer te kijken. Niet alleen design / toegepaste kunst komt aan bod, maar tevens sociaal-maatschappelijke en andere gerelateerde aspecten, zoals bij voorbeeld hetgeen thuis gegeten wordt, welke muziek gespeeld wordt, welke omgangsvormen van gastvrijheid enz. In het verlengde daarvan zal het Geelvinck een gevarieerd activiteitenprogramma bieden met workshops, muziek, tuin e.d.

 
Terug naar Evenementen overzicht