Caring Interiors

Een publicatie over interieurs in de zorg
 
In deze publicatie wordt de balans opgemaakt en worden spraakmakende voorbeelden van interieur ontwerp in de zorg sector op een voor een groter publiek toegankelijke en inspirerende wijze getoond. Werktitel: ‘Caring Interiors’.
 
De benadering van gastvrijheid die veel zorginstellingen hebben geïntroduceerd wordt geëvalueerd aan de hand van voorbeelden van goed ontworpen interieurs in Nederland en het buitenland. Het boek wil het beeld dat velen van zorg hebben als onwenselijke staat van zijn en een geld verslindende industrie bijstellen door de positieve bijdrage aan een soms onvermijdelijke situatie te tonen.
Omvang: ca. 200 pagina’s:

·       Voorwoord.
·       Inleidend essay, door Fiona de Vos. ca. 1500 woorden: Over het belang van goed ontworpen zorg interieurs voor het welbevinden van bewoner, patiënt en zorgverlener, en de effecten op de zorg-organisatie in het algemeen (efficiency, werkplezier, kosten etc.).
·       Inleidend essay, ca. 1500 woorden: Een algemene beschouwing over de stand van zaken op het gebied van zorg en interieur.
·       Ca. 25 projecten met beeldmateriaal waarop de interieurs in een ‘live’ situatie te zien zijn, dus bij voorkeur met veel mensen op de plaatjes en vooral geen exterieurs. Per project een korte beschrijving van max. 500 woorden.
o  De projecten worden gerangschikt op thema’s vanuit de theorie van healing environments.
o  Per project wordt een thema uitgelicht, waarbij zowel geslaagde als minder geslaagde aspecten in foto’s met bijschriften.
o  Fotografie: mix van interieurarchitectuur i.c. een geslaagde omgeving (groot), aangevuld met kleinere beelden waar mensen op staan.
o  Tekst: bij het architectuurbeeld bondig en relevant deel uit de theorie belichtend, bij de foto’s met mensen toepasselijke, warme bijschriften die benadrukken waarom de theorie werkt.
o  Details die over kwaliteit van de zorg gaan, niet over architectonische perfectie.
 
Redactie: Kees Spanjers, Fiona de Vos, Franke van den Broek, Nicoline Ekama van Dorsten, Matthijs Borghgraef (fotografie).