amsterdam interiors

De publicatie Amsterdamse interieurs  zal een beeld geven van Amsterdamse interieurs. Hoogtepunten uit de rijke interieurtraditie in Amsterdam in de afgelopen 400 jaar, van de late 16e eeuw tot de vroege 21e eeuw worden prominent in beeld gebracht met excellente nieuwe fotografie, gelardeerd met beknopte maar boeiende achtergrondverhalen.

De uitgave is gericht op een breed en internationaal publiek. Een mooi uitgegeven boek met een sterk visueel, maar ook bondig informatief karakter.
Foto Roos Aldershof

De opzet van het boek is chronologisch, en thematisch geordend op het begrippenpaar privé-openbaar. Het private wooninterieur zal uitgebreid worden belicht; niet alleen het kunsthistorisch verantwoordde, maar ook specifieke interieurs in De Pijp, De Jordaan en Nieuw Zuid die een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben maar zonder inbreng van ontwerpers tot stand zijn gekomen. De tweede groep zijn de openbare interieurs zoals stations, cafés, scholen, kerken en winkels. Niet alleen historische interieurs worden behandeld maakt ook recente en nog te realiseren interieurs.
 
Na een korte inleiding over het Nederlandse interieur en een verantwoording van de selectie volgen bondige beschrijvingen van 40 interieurs, (20 privé en 20 openbaar). De bekende fotografe Roos Aldershoff is aangetrokken om alle interieurs te fotograferen. Als auteurs zijn onder meer benaderd: Eloy Koldeweij, Marieke Kuipers, Frans van Burkom, Niek Smit, Ronald Stenvert, Coert Krabbe, Monique Teunissen en David Keuning.
 
Onderzoek naar Amsterdamse interieurs van de afgelopen jaren door onder meer het Instituut Collectie Nederland ICN, Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal in het boek worden verwerkt.
 
Opdrachtgever: World Interiors Event 2013

Hoofdredactie: Radboud van Beekum
Coördinator: Andrea Prins
Fotografie: Roos Aldershoff
 
terug naar Media>