seminar

Congressen, Lezingen, Seminars

Dit is een voorlopig overzicht van congressen, lezingen en seminars in het kader van het inamsterdam World Interiors Event 2013. Het programma wordt de komende tijd verder ingevuld.

Debat reeks

Discussie en kennisuitwisseling in een reeks debatten rond het historisch, cultureel, artistiek en economisch belang van interieurarchitectuur. Doelgroep: interieurarchitecten, architecten, vormgevers, publicisten, studenten, beleidsmakers en publiek

Syndicate content